Idre pingst 2024

Denna resa fyller flera syften. Dels en resa till mina hemtrakter, dels för att närvara på min guddotters konfirmation och så klart för att smycka mamma och pappas grav!